• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Wsparcie terapeutyczne w kryzysie psychicznym w metodzie Otwartego Dialogu

 

Na terenie ca艂ego Dolnego 艢l膮ska uruchomiony zosta艂 numer interwencji kryzysowej (71 723 41 84) w metodzie Otwartego Dialogu.

Ka偶da osoba, kt贸ra zauwa偶y niepokoj膮ce objawy, mog膮ce wskazywa膰 na kryzys psychiczny, u osoby bliskiej mo偶e um贸wi膰 na spotkanie ze specjalistami. Spotkanie terapeutyczne , bezp艂atne odbywa si臋 w ci膮gu 24 h od przyj臋cia zg艂oszenia.

Spotkanie mo偶e si臋 odby膰 w domu osoby zg艂aszaj膮cej si臋 do zespo艂u lub w innym zaproponowanym miejscu w pobli偶u miejscowo艣ci, w kt贸rej dana osoba mieszka. Ewentualnie mo偶e si臋 doby膰 w gabinecie terapeutycznym Zespo艂u Otwartego Dialogu we Wroc艂awiu przy ul. Boles艂aw Drobnera 10.

W strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jaworze dzia艂a zesp贸艂 ds. interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego , kt贸ry realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej.

 

Aktualna baza adresowa instytucji 艣wiadcz膮cych pomoc dla os贸b do艣wiadczaj膮cych przemocy w  rodzinie


Interwencja kryzysowa to dzia艂anie dora藕ne kr贸tkoterminowe zmierzaj膮ce do udzielenia wsparcia i pomocy osobom znajduj膮cym si臋 w trudnej sytuacji 偶yciowej.
Osoba zg艂aszaj膮ca si臋 do Centrum mo偶e uzyska膰 wskaz贸wki i informacje pomocne w rozwi膮zywaniu problem贸w 偶yciowych.

Formy udzielanej pomocy:

  • konsultacje psychologiczne,
  • porady prawne w podstawowym zakresie,
  • pomocy w zakresie redagowania pism urz臋dowych,
  • uzyskanie informacji o przys艂uguj膮cych prawach i uprawnieniach,
  • pokierowanie do odpowiednich instytucji.

 

Przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w ramach posiadanych kompetencji prowadzi dzia艂alno艣膰 maj膮c膮 na celu zapobieganie przemocy w rodzinie.
Osoby dotkni臋te przemoc膮 w rodzinie mog膮 skorzysta膰 z poradnictwa prawnego i psychologicznego.
W celu skuteczniejszego przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla sprawc贸w przemocy.
Program sk艂ada si臋 z szeregu dzia艂a艅 psychoedukacyjnych, kt贸re maj膮 na celu oduczy膰 agresywnych zachowa艅 wobec swoich bliskich.

Szczeg贸艂owych informacji dotycz膮cych realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawc贸w przemocy mo偶na uzyska膰 pod numerem telefonu: 76 871 14 11 w. 20 lub w siedzibie tut. Centrum (Jawor, ul. Szpitalna 12a, pok贸j nr 6).

Poradnictwo prawne i psychologiczne – informacje dotycz膮ce poradnictwa znajduj膮 si臋 z zak艂adce poradnictwo specjalistyczne

Poradnie rodzinne, pomoc psychologiczna

Poradnia rodzinna przy MOPS w Jaworze
Adres: Jawor, ul. Moniuszki 6. Tel. (76) 870 20 14 wew. 20
____________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
Adres: Jawor, ul. Pi艂sudskiego 1. Tel. (076) 729 19 24 wew. 23
_____________________________________________________________________

O艣rodek wsparcia dla ofiar przemocy

Specjalistyczny O艣rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Wa艂brzych ul. Ogrodowa 2a
Tel. 74 846 75 58

Do Specjalistycznego O艣rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjmowane s膮 ofiary przemocy domowej z terenu wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego. O艣rodek 艣wiadczy us艂ugi o charakterze interwencyjnym: zapewnienie schronienia ofiarom przemocy domowej, udzielanie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego.