• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4

Dom Pomocy Spo┼éecznej ┼Ťwiadczy us┼éugi bytowe, opieku┼äcze, wspomagaj─ůce i edukacyjne na poziomie obowi─ůzuj─ůcego standardu, w zakresie i formach wynikaj─ůcych z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywaj─ůcych.

Domy pomocy spo┼éecznej, w zale┼╝no┼Ťci od tego, dla kogo s─ů przeznaczone, dziel─ů si─Ö na nast─Öpuj─ůce typy domów, dla:

1) osób w podesz┼éym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepe┼énosprawnych fizycznie;

7) osób uzale┼╝nionych od alkoholu.

Z opieki domu pomocy spo┼éecznej mo┼╝e skorzysta─ç osoba która wymaga ca┼éodobowej opieki z powodu:

 • wieku,
 • choroby lub niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • choroby lub niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • której nie mo┼╝na zapewni─ç niezb─Ödnej pomocy w formie us┼éug opieku┼äczych.

Decyzj─Ö o skierowaniu do domu pomocy spo┼éecznej i decyzj─Ö ustalaj─ůc─ů op┼éat─Ö za pobyt w domu pomocy spo┼éecznej wydaje organ gminu w┼éa┼Ťciwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spo┼éecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy spo┼éecznej wydaje organ gminy prowadz─ůcej dom pomocy spo┼éecznej lub starosta powiatu prowadz─ůcego dom pomocy spo┼éecznej. W razie niemo┼╝no┼Ťci umieszczenia w domu pomocy spo┼éecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia si─Ö osob─ů o wpisaniu na list─Ö oczekuj─ůcych oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy spo┼éecznej. Pobyt w domu pomocy spo┼éecznej jest odplatany do wysoko┼Ťci ┼Ťredniego miesi─Öcznego kosztu utrzymania. 

Do domu kieruje si─Ö na podstawie:

 • Pisemnego wniosku osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o skierowanie do domu, z┼éo┼╝onego do o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania.
 • Rodzinnego wywiadu ┼Ťrodowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego zawieraj─ůcego w szczególno┼Ťci pisemne stwierdzenie braku mo┼╝liwo┼Ťci zapewnienia us┼éug opieku┼äczych w miejscu zamieszkania przez rodzin─Ö i gmin─Ö.
 • Dokumentów potwierdzaj─ůcych dochód osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o skierowanie w dps.
 • Pisemnej zgody na ponoszenie op┼éaty za pobyt w domu.
 • Za┼Ťwiadczenia lekarskiego zawieraj─ůcego informacj─Ö o aktualnym stanie zdrowia osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o skierowanie w dps oraz wskazuj─ůcego status Domu, w którym dana osoba ma by─ç umieszczona.

W Powiecie Jaworskim funkcjonuje Dom Pomocy Spo┼éecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych     w Jaworze ( z domami w Bolkowie i Mierczycach). Dom jest przeznaczony dla 185 osób.

Pobyt w domu pomocy spo┼éecznej jest odp┼éatny do wysoko┼Ťci ┼Ťredniego miesi─Öcznego kosztu utrzymania. ┼Üredni miesi─Öczny koszt utrzymania mieszka┼äca w domu pomocy spo┼éecznej o zasi─Ögu powiatowym ustala starosta i og┼éasza w wojewódzkim dzienniku urz─Ödowym, nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 marca ka┼╝dego roku. W roku 2018 koszt utrzymania wynosi 3 040,12 z┼é.