• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4

Dom Pomocy Spo艂ecznej 艣wiadczy us艂ugi bytowe, opieku艅cze, wspomagaj膮ce i edukacyjne na poziomie obowi膮zuj膮cego standardu, w zakresie i formach wynikaj膮cych z indywidualnych potrzeb os贸b w nim przebywaj膮cych.

Domy pomocy spo艂ecznej, w zale偶no艣ci od tego, dla kogo s膮 przeznaczone, dziel膮 si臋 na nast臋puj膮ce typy dom贸w, dla:

1) os贸b w podesz艂ym wieku;

2) os贸b przewlekle somatycznie chorych;

3) os贸b przewlekle psychicznie chorych;

4) doros艂ych niepe艂nosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych intelektualnie;

6) os贸b niepe艂nosprawnych fizycznie;

7) os贸b uzale偶nionych od alkoholu.

Z opieki domu pomocy spo艂ecznej mo偶e skorzysta膰 osoba kt贸ra wymaga ca艂odobowej opieki z powodu:

 • wieku,
 • choroby lub niepe艂nosprawno艣ci,
 • choroby lub niepe艂nosprawno艣ci,
 • kt贸rej nie mo偶na zapewni膰 niezb臋dnej pomocy w formie us艂ug opieku艅czych.

Decyzj臋 o skierowaniu do domu pomocy spo艂ecznej i decyzj臋 ustalaj膮c膮 op艂at臋 za pobyt w domu pomocy spo艂ecznej wydaje organ gminu w艂a艣ciwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spo艂ecznej. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy spo艂ecznej wydaje organ gminy prowadz膮cej dom pomocy spo艂ecznej lub starosta powiatu prowadz膮cego dom pomocy spo艂ecznej. W razie niemo偶no艣ci umieszczenia w domu pomocy spo艂ecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia si臋 osob膮 o wpisaniu na list臋 oczekuj膮cych oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy spo艂ecznej. Pobyt w domu pomocy spo艂ecznej jest odplatany do wysoko艣ci 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania. 

Do domu kieruje si臋 na podstawie:

 • Pisemnego wniosku osoby ubiegaj膮cej si臋 o skierowanie do domu, z艂o偶onego do o艣rodka pomocy spo艂ecznej w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania.
 • Rodzinnego wywiadu 艣rodowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego zawieraj膮cego w szczeg贸lno艣ci pisemne stwierdzenie braku mo偶liwo艣ci zapewnienia us艂ug opieku艅czych w miejscu zamieszkania przez rodzin臋 i gmin臋.
 • Dokument贸w potwierdzaj膮cych doch贸d osoby ubiegaj膮cej si臋 o skierowanie w dps.
 • Pisemnej zgody na ponoszenie op艂aty za pobyt w domu.
 • Za艣wiadczenia lekarskiego zawieraj膮cego informacj臋 o aktualnym stanie zdrowia osoby ubiegaj膮cej si臋 o skierowanie w dps oraz wskazuj膮cego status Domu, w kt贸rym dana osoba ma by膰 umieszczona.

W Powiecie Jaworskim funkcjonuje Dom Pomocy Spo艂ecznej dla os贸b przewlekle somatycznie chorych     w Jaworze ( z domami w Bolkowie i Mierczycach). Dom jest przeznaczony dla 185 os贸b.

Pobyt w domu pomocy spo艂ecznej jest odp艂atny do wysoko艣ci 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania. 艢redni miesi臋czny koszt utrzymania mieszka艅ca w domu pomocy spo艂ecznej o zasi臋gu powiatowym ustala starosta i og艂asza w wojew贸dzkim dzienniku urz臋dowym, nie p贸藕niej ni偶 do dnia 31 marca ka偶dego roku. W roku 2015 kosztu utrzymania wynosi 2 637,53 z艂.