• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • pic4
  • pic4

AKTYWNY SAMORZ脛聞D - WSZYSTKIE WNIOSKI (wa偶ny do 6 maja 2013 r.):

Archiwum Aktywny Samorz膮d 2013 r.

 

  aktywny_samorzad pefron

 

 

  

 

 

Pilota偶owy program „Aktywny Samorz膮d“ finansowany ze 艣rodk贸w PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze informuje, i偶 Powiat Jaworski w 2013 roku kontynuuje realizacj臋 pilota偶owego programu „Aktywny samorz膮d” skierowany do os贸b niepe艂nosprawnych. W stosunku do ubieg艂ego roku program zosta艂 wzbogacony o nowe formy wsparcia i obejmuje nast臋puj膮ce obszary:

I. MODU墓聛 I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJ脛聞CYCH AKTYWIZACJ脛聵 SPO墓聛ECZN脛聞 I ZAWODOW脛聞, W TYM:

1. Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Zadanie 1 (pobierz wniosek) - pomoc w zakupie i monta偶u oprzyrz膮dowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 (pobierz wniosek) – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Warunki uczestnictwa osoby niepe艂nosprawnej w Obszarze A:

Zadanie 1:

- znaczny lub umiarkowany stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,

- wiek do 18 lat lub wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narz膮du ruchu,

Zadanie 2:

- znaczny lub umiarkowany stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,

- wiek aktywno艣ci zawodowej,

- dysfunkcja narz膮du ruchu,

Wymagany jest udzia艂 w艂asny Wnioskodawcy i wynosi on co najmniej:

  1. 15% ceny brutto zakupu/us艂ugi w ramach zadania nr 1,
  2. 25% ceny brutto zakupu/us艂ugi w ramach zadania nr 2,

2. Obszar B – likwidacja barier w dost臋pie do uczestnictwa w spo艂ecze艅stwie informacyjnym:

Zadanie 1 (pobierz wniosek) - pomoc w zakupie sprz臋tu elektronicznego lub jego element贸w oraz oprogramownia,

Zadanie 2 (pobierz wniosek) - dofinansowanie szkole艅 w zakresie obs艂ugi nabytego w ramach programu sprz臋tu elektronicznego i oprogramowania.

Warunki uczestnictwa osoby niepe艂nosprawnej w Obszarze B:

- znaczny stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu ko艅czyn g贸rnych lub narz膮du wzroku.

W zadaniu nr 1 wymagany jest udzia艂 w艂asny Wnioskodawcy wynosz膮cy co najmniej 10% ceny brutto zakupu /us艂ugi,

  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu si臋:

Zadanie 1 (pobierz wniosek) - pomoc w zakupie w贸zka inwalidzkiego o nap臋dzie elektrycznym,

Zadanie 2 (pobierz wniosek) - pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanego w贸zka inwalidzkiego
o nap臋dzie elektrycznym,

Zadanie 3 (pobierz wniosek) – pomoc w zakupie protezy ko艅czyny, w kt贸rej zastosowano nowoczesne rozwi膮zania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako艣ci,

Zadanie 4 (pobierz wniosek) – pomoc w utrzymaniu sprawno艣ci technicznej posiadanej protezy ko艅czyny (co najmniej na III poziomie jako艣ci).

Warunki uczestnictwa osoby niepe艂nosprawnej w Obszarze C:

Zadanie 1:

- znaczny stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcje uniemo偶liwiaj膮ce samodzielne poruszanie si臋 za pomoc膮 w贸zka inwalidzkiego o nap臋dzie r臋cznym,

Zadanie 2:

- znaczny stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci,

Zadanie 3 i 4:

- stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,

- wiek aktywno艣ci zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opini膮 eksperta PFRON stabilno艣膰 procesu chorobowego,

- potwierdzone opini膮 eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolno艣ci do pracy w wyniku

 wsparcia udzielonego w programie.

W zadaniu nr 1, nr 3 i nr 4 wymagany jest udzia艂 w艂asny Wnioskodawcy wynosz膮cy co najmniej 10% ceny brutto zakupu /us艂ugi,

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno艣ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale偶nej (op艂ata za pobyt dziecka osoby niepe艂nosprawnej w 偶艂obku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem) (pobierz wniosek).

Warunki uczestnictwa osoby niepe艂nosprawnej w Obszarze D:

- znaczny lub umiarkowany stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,

- aktywno艣膰 zawodowa,

- pe艂nienie roli opiekuna prawnego dziecka,

Wymagany jest udzia艂 w艂asny Wnioskodawcy wynosz膮cy co najmniej 15% ceny brutto us艂ugi,

II. MODU墓聛 II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTA墓聛CENIA NA POZIOMIE WY呕SZYM.

Warunki uczestnictwa osoby niepe艂nosprawnej w programie w module II (pobierz wniosek):

- znaczny lub umiarkowany stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,

- nauka w szkole wy偶szej, szkole policealnej, kolegium lub przew贸d doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w terminach:

Modu艂 I

- do 30 wrze艣nia 2013 r.

 

Modu艂 II

- semestr letni 2012/2013 – do 14 czerwca 2013 r.

- semestr zimowy 2013/2014 – od 16 sierpnia 2013 r. do 30 wrze艣nia 2013 r.