• pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4

                                  aktywny_samorzad

 

AKTYWNY SAMORZ─äD 2018

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze informuje, i┼╝ Powiat Jaworski przyst─ůpi┼é do kolejnej edycji pilota┼╝owego programu pn. „Aktywny samorz─ůd”, finansowanego ze ┼Ťrodków Pa┼ästwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe┼énosprawnych.

 

G┼éównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj─ůcych uczestnictwo beneficjentów pomocy w ┼╝yciu spo┼éecznym, zawodowym i w dost─Öpie do edukacji.


Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta┼╝u oprzyrz─ůdowania do posiadanego samochodu, (pobierz wniosek)
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,  (pobierz wniosek)
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprz─Ötu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,  (pobierz wniosek)
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkole┼ä w zakresie obs┼éugi nabytego w ramach programu sprz─Ötu elektronicznego i oprogramowania,  (pobierz wniosek)
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawno┼Ťci technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o nap─Ödzie elektrycznym,  (pobierz wniosek)
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy ko┼äczyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi─ůzania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako┼Ťci,  (pobierz wniosek)
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawno┼Ťci technicznej posiadanej protezy ko┼äczyny, w którejzastosowano nowoczesne rozwi─ůzania techniczne (co najmniej na III poziomie jako┼Ťci),  (pobierz wniosek)
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywno┼Ťci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zale┼╝nej tj. dziecka b─Öd─ůcego pod opiek─ů wnioskodawcy, przebywaj─ůcego w ┼╝┼éobku lub przedszkolu albo pod inn─ů tego typu opiek─ů (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dzieci─Öcego, punktu przedszkolnego, zespo┼éu wychowania przedszkolnego),  (pobierz wniosek)

Modu┼é II – pomoc w uzyskaniu wykszta┼écenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wy┼╝szej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szko┼éy wy┼╝sze w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym równie┼╝ za po┼Ťrednictwem Internetu).  (pobierz wniosek)

Wnioski należy składać w terminach

 1. Modu┼éu I –   03 kwietnia 2018 r. - 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
 • 01 marca 2018 r. – 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotycz─ůcych roku akademickiego 2017/2018),
 • 01 wrze┼Ťnia 2018 r. - 10 pa┼║dziernika 2018 r. (dla wniosków dotycz─ůcych roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski mo┼╝na pobra─ç w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, ul. Szpitalna 12 A, pokój nr 1 lub na stronie internetowej www.pcpr-jawor.pl/

Wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç na stronie PFRON: www.pfron.org.pl